Marcin Wojtkowiak – kim jestem?

Jestem osobą zaangażowaną społecznie, a moją największą pasją jest praca z ludźmi.

Od ponad 20 lat inicjuję oraz angażuję się w różnorodne działania społeczne i projekty lokalne. Od 2006 r. byłem radnym, a od 2010 r. przewodniczącym rady gminy Czerwonak. Od 2018 roku pełnię funkcję wójta gminy Czerwonak, jako osoba bezpartyjna i niezależna politycznie. Działam także w innych strukturach samorządowych: jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz członkiem zarządu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, w którym odpowiadam m.in. za rozwój turystyki. Przez ostatnie lata wspólnie z aktywnymi mieszkańcami zrealizowaliśmy wiele różnorodnych inwestycji i działań społecznych. 
Ukończyłem VI LO w Poznaniu, a następnie socjologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi i administracją publiczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studia podyplomowe z administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia MBA.

Wybory samorządowe 2024 – program

Raport z realizacji programu wyborczego 2018-2023

Raport dostępny TUTAJ


Bieżące informacje o tym, co dzieje się w gminie Czerwonak, możecie znaleźć w gminnym biuletynie dostępnym na oficjalnej stronie urzędu gminy: www.czerwonak.pl


Gmina Czerwonak

Z Gminą Czerwonak jestem związany od pokoleń. Tu się wychowałem, tu mieszkam i pracuję. Jest to miejsce dla mnie szczególne i ważne z wielu powodów. Ale przede wszystkim jest to miejsce, które kocham i które jest bardzo atrakcyjnym i bardzo dobrym miejscem do życia, pracy i spędzania wolnego czasu.

Marcin Wojtkowiak – Praca ekspercka i doradcza

Przez wiele lat byłem związany z branżą badań społecznych i rynkowych. Zarządzałem firmą badawczą realizując setki projektów, a następnie przez kilka lat prowadziłem własną firmę.
Od kilkunastu lat jestem ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentującym pracodawców i oceniającym jakość kształcenia oraz współpracę uczelni z biznesem. Od 2016 roku byłem ekspertem oceniającym wnioski o dotacje unijne dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Centrum Projektów Europejskich. Współpracowałem także z takimi organizacjami, jak: Związek Miast Polskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Związek Gmin Wiejskich RP czy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Prowadziłem szkolenia i warsztaty dla pracodawców, przedsiębiorców, środowisk akademickich, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych – z zakresu rozwoju lokalnego, zarządzania strategicznego, komunikacji społecznej, badania rynku pracy i edukacji, wykorzystania multimediów w procesie dydaktycznym oraz procesów zapewniania jakości kształcenia. Jest autorem kilkunastu artykułów i publikacji poświęconych rynkowi pracy, edukacji, polityce społecznej, samorządowi terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego.

Marcin Wojtkowiak – Działalność w sektorze pozarządowym

Od prawie 30 lat jestem zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych. Przez kilka lat byłem prezesem klubu sportowego Błękitni Owińska, a także członkiem zarządów kilku lokalnych organizacji. Obecnie również angażuję się w działalność różnych stowarzyszeń, a także wspieram je na co dzień w ramach pracy samorządowej. Często angażuję się także w działania i akcje charytatywne.

Marcin Wojtkowiak – Hobby i zainteresowania

Sport

Czas wolny spędzam aktywnie uprawiając sport, w szczególności bieganie, jazdę na rowerze, trekking oraz piłkę nożną. Te pasje podzielają również moi synowie: Piotr i Tymon oraz brat Kuba. Uwielbiam także morsować i wędkować.

Podróże i turystyka

Moją pasją są także podróże, historia i turystyka. Uwielbiam zwiedzać miasta, ale najbardziej ulubionym i najbardziej fascynującym kierunkiem wyjazdów są kraje skandynawskie. Szczególnie zakochany jestem w Norwegii. Jeśli zapytacie mnie, czy bardziej wolę góry czy morze, to odpowiem: zarówno góry, jak i morze, a do tego dorzucę jeszcze jeziora, rzeki i las. Stąd zapewne fascynacja Skandynawią 😉

Muzyka

Od najmłodszych lat jest fanem muzyki rockowej i metalowej. Podobnie, jak z podróżami, najbardziej fascynują mnie zespoły skandynawskie oraz brytyjskie.

Kontakt: marcin.wojtkowiak@wp.pl

Zdjęcia: Marcin Deckert, archiwum własne.