O mnie

W swojej działalności zawodowej i społecznej wyznaję podstawową zasadę: jeśli coś robię, to robię to z pełnym zaangażowaniem. Uzyskane wykształcenie i bogate doświadczenie zawodowe pozwalają mi łączyć zaangażowanie z profesjonalizmem, a to daje w rezultacie skuteczność w działaniach. Uważam, że te trzy cechy opisują najlepiej to, co robię. Moja aktywność zawodowa i społeczna opiera się na trzech pasjach, którymi są: społeczeństwo, samorząd terytorialny i edukacja.

Od wielu lat działam na rzecz Gminy Czerwonak oraz jej mieszkańców. Od 2006 r. jestem radnym, a od 2010 r. Przewodniczącym Rady Gminy. Z Gminą Czerwonak jestem związany od pokoleń. W swojej pracy społecznej kontynuuję rodzinne tradycje (mój pradziadek, Wacław Kaliszan, był powstańcem wielkopolskim, a przed II wojną światową komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku i radnym gminy).

Nie jestem i nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej.

W swojej działalności publicznej cenię przede wszystkim niezależność i możliwość pracy dla lokalnej społeczności.

Wspólnie z liczną grupą mieszkańców powołałem kilka lat temu Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, które aktywnie działa na rzecz naszej lokalnej wspólnoty.

Razem realizujemy wiele działań, staramy się rozwiązywać lokalne problemy i interweniować w najróżniejszych sprawach, które zgłaszają nam mieszkańcy. Jako wiceprezes Stowarzyszenia jestem odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie środków na projekty społeczne i edukacyjne. W ostatnich trzech latach pozyskaliśmy dla mieszkańców Gminy Czerwonak ponad 2 miliony złotych, m.in. na darmowe porady prawne i obywatelskie, działania edukacyjne skierowane do młodzieży i aktywizujące społeczeństwo obywatelskie oraz kompleksowe wsparcie opiekuńcze dla osób starszych i ich opiekunów.

Ukończone studia magisterskie (socjologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz podyplomowe (zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją publiczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), jak też dotychczasowe doświadczenia zawodowe pozwalają mi na konsekwentny rozwój. Od kilku lat jestem ekspertem takich instytucji i organizacji, jak Polska Komisja Akredytacyjna, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Projektów Europejskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Związek Gmin Wiejskich RP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej czy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Współpracuję także z wieloma samorządami terytorialnymi szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Od kilku lat prowadzę własną firmę, która zajmuję się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, konsultacjami społecznymi, przygotowywaniem ekspertyz, szkoleniami dla pracodawców, przedsiębiorców, środowisk akademickich i przedstawicieli władz samorządowych, a także pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych oraz zarządzaniem projektami unijnymi. W ciągu ostatnich 10 lat wspólnie z moimi współpracownikami pozyskałem, dla przedsiębiorstw, szkół i organizacji pozarządowych, kilkaset milionów złotych z funduszy unijnych. Jestem autorem kilkunastu artykułów i publikacji poświęconych rynkowi pracy, edukacji, polityce społecznej, samorządowi terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego.

Prywatnie mam wspaniałą żonę i dwóch synów. Moje hobby to przede wszystkim sport, turystyka, muzyka rockowa oraz historia. Kibicuję lokalnym drużynom piłkarskim (w szczególności klubowi Błękitni Owińska, którego kilka lat temu miałem zaszczyt być Prezesem) oraz Lechowi Poznań. Angażuję się także społecznie w działalność Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej – obecnie jestem Przewodniczącym Wydziału ds. współpracy z samorządami