Dokonania

W trakcie swojej pracy społecznej skutecznie inicjowałem i wspierałem wiele działań na terenie Gminy Czerwonak. Liczne inwestycje i projekty, które zostały zrealizowane w ostatnich latach powstały także dzięki mojej bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami, a w szczególności dzięki współpracy z reprezentującymi ich radnymi i sołtysami oraz pracownikami Urzędu Gminy, którzy byli odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań. Zawsze ceniłem sobie pracę zespołową, dlatego też skutecznie gromadziłem wokół siebie aktywne osoby z naszej Gminy. Obecnie większość z nich jest członkami stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak.

Poniżej przedstawiam wybrane działania i projekty z ostatnich lat, które zostały ukończone lub są obecnie realizowane:

 1. Pozyskanie 1,3 mln złotych z funduszy unijnych na projekt pt. „Lepsza Gmina dla seniorów – kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Czerwonak”
 2. Pozyskanie w ramach Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak prawie 600 tysięcy złotych na bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla wszystkich mieszkańców Gminy Czerwonak (obecnie, do końca 2019 roku, trwa druga edycja projektu)
 3. Pozyskanie 25 tysięcy złotych z funduszy unijnych na realizację projektu pt. „Działaj lokalnie, myśl globalnie!”, który dotyczył zaangażowania mieszkańców w działania m.in. na rzecz ochrony środowiska i wzrostu aktywności obywatelskiej
 4. Wprowadzenie w Gminie Czerwonak Budżetu Obywatelskiego
 5. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Owińskach
 6. Budowa parkingów na Osiedlu Leśnym Koziegłowach
 7. Rozpoczęcie rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku
 8. Zagospodarowanie terenu między ul. Piłsudskiego i Topolową w Koziegłowach (1 etap)
 9. Powołanie Czerwonackiej Rady Seniorów
 10. Budowa połączeń drogowych umożliwiających łatwiejsze poruszanie się po gminie
 11. Projekty, remonty i budowy dróg na terenie całej gminy w oparciu o Wieloletni Plan Budowy Dróg: m.in. ul. Leśna, Południowa, budowa części ul. Świerkowej w Promnicach; Poprzeczna, Sportowa i Parkowa w Owińskach, brakujący odcinek ul. Podgórnej w Koziegłowach, modernizacja ul. Piłsudskiego w Koziegłowach; w Czerwonaku: ul. Sosnowa i część ul. Działkowej, łącznik ul. Zdroje – ul. Nowe Osiedle, część ul. Źródlanej, modernizacja części ul. Zielonej, modernizacja części ul. Polnej, rozbudowa ul. Słonecznej, ul. Szyszkowa i Grzybowa; w Kicinie – ul. Gwarna i część ul. Kościelnej, budowa ulic Sucha i Wodna; ul. Leśna w Mielnie; w Miękowie – budowa ulicy Kolejowej (od torów kolejowych) wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do Leśnej; w Bolechowie-Osiedlu – ulica Kolejowa, Ogrodowa, Norwida, Poprzeczna i Graniczna; w Bolechowie – modernizacja części ul. Obornickiej
 12. Budowa chodników: na ul. Zdroje w Czerwonaku, na ul. Lipowej w Bolechówku, ul. Poligonowej w Bolechowie, wykonanie chodnika i odcinka pieszojezdni w ul. Parkowej w Bolechowie, budowa chodnika w ul. Okrężnej w Kicinie, remont chodnika na części ul. Poznańskiej w Kicinie, budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach, budowa chodnika w obrębie przejazdu kolejowego Owińska-Bolechówko, budowa chodnika od os. Przylesie do ul. Okrężnej (wraz z modernizacją chodnika) w Czerwonaku, remont chodników na ul. Piaskowej, ul. Leśnej i os. Leśnym w Koziegłowach, wykonanie chodnika wzdłuż budynku komunalnego w miejscowości Czerwonak, ul. Gdyńska 124 i 126 oraz budowa chodnika na ul. Zdroje do nowego łącznika w Czerwonaku.
 13. Budowa oświetleń na terenie całej gminy poza inwestycjami drogowymi: w Trzaskowie, w rejonie ulic Gdyńska i Kręta w Czerwonaku, w rejonie placu zabaw w Promnicach, w Czerwonaku ul. Okrężna wraz z oświetleniem zejścia z osiedla Przylesie, budowa oświetleń drogowych w Owińskach (ul. Poznańska, Bydgoska, Dworcowa i Kolejowa), budowa oświetlenia z Annowa do Owińsk, budowa oświetlenia ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, budowa oświetlenia na ul. Słowackiego w Bolechowie-Osiedlu, wykonanie oświetlenia drogowego ul. Szkolnej, ul. Łokietka i Przemysła II, Makowa, os. Przylesie w Czerwonaku; ul. Trakt w Klinach; ul. Stokrotkowa, ul. Dojazd i Orzechowa w Miękowie; ul. Akacjowa w Mielnie; ul. Grabowa i Dąbrówki w Dębogórze; ul. Dereniowa w Bolechówku; ul. Leśna i Kwiatowa w Koziegłowach; oświetlenie w rejonie ulic Dworcowej i Zielonej w Owińskach oraz ul. Swarzędzkiej na odcinku od kościoła do ul. Fabrycznej w Kicinie.
 14. Zwiększenie puli środków finansowych dla klubów i organizacji sportowych w gminie Czerwonak
 15. Powstanie stacji monitoringu powietrza w Koziegłowach
 16. Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i wsparcie dla istniejących przedszkoli
 17. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach m. in. na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Zdroje w Czerwonaku oraz ul. Gdyńskiej na wysokości przedszkola „Bańka Mydlana”
 18. Od samego początku wspieraliśmy projekty tzw. inwestycji okołodworcowych (projekty powstały w poprzedniej kadencji, w bieżącej kadencji Gmina uzyskała dofinansowanie unijne; obecnie poszczególne projekty są realizowane lub ich realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie:
 • Projekt „Węzeł przesiadkowy Czerwonak”, który obejmuje ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, ścieżkę pieszo-rowerową przy drodze wojewódzkiej nr 196 Czerwonak – Miękowo wraz z przejściem przez przejazd kolejowy w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Czerwonak-Osiedle, modernizację parkingu wokół budynku dworca na stacji Czerwonak, zakup autobusów niskoemisyjnych
 • Projekt „Węzeł przesiadkowy Czerwonak”, który obejmuje ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, ścieżkę pieszo-rowerową przy drodze wojewódzkiej nr 196 Czerwonak – Miękowo wraz z przejściem przez przejazd kolejowy w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Czerwonak-Osiedle, modernizację parkingu wokół budynku dworca na stacji Czerwonak, zakup autobusów niskoemisyjnych
 • Projekt „Węzeł przesiadkowy Bolechowo”, który obejmuje budowę parkingu buforowego, modernizację ulicy Kolejowej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej
 • Projekt „Węzeł przesiadkowy Owińska”, który obejmuje modernizację parkingu buforowego, budowę chodnika na ulicy Dworcowej w Owińskach od ul. Krótkiej do ul. Poprzecznej, przebudowę ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach, budowę naziemnego przejścia pieszo- rowerowego przez tory w rejonie dworca kolejowego w Owińskach, zakup autobusu niskoemisyjnego.
 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Bolechowie Osiedlu
 2. Uruchomienie Serwisu Naprawmyto.pl, za który Lepsza Gmina Czerwonak wraz z Gminą Czerwonak zostały nominowane do nagród: Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP w 2013 roku oraz Super Samorząd 2012 roku
 3. Budowa Akwen Mariny w Czerwonaku
 4. Uruchomienie tramwaju wodnego na Akwen Marinie
 5. Budowa windy przy ośrodku zdrowia w Czerwonaku
 6. Budowa Centrum Kultury w Koziegłowach
 7. Budowa nowych i rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie całej gminy, m.in. w Potaszach, Czerwonaku, Kicinie i Bolechowie
 8. Budowa boiska na Osiedlu Karolin
 9. Zwiększenie liczby kursów szynobusów i autobusów
 10. Remont cennych zabytków (m.in. kościoły w Owińskach)
 11. Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych (m. in. w Bolechówku)
 12. Umożliwienie ruchu rowerowego przez Czerwonak wraz z remontem chodnika przy ul. Gdyńskiej
 13. Zminimalizowanie emisji odorów z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach
 14. Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Owińskach (stadion, kąpielisko)
 15. Kanalizacja na terenie gminy
 16. Zabezpieczenie terenu oraz koncepcje i projekty tzw. „centrów wsi” – świetlice w Kicinie (budowa), Miękowie, Bolechowie-Osiedlu i Klinach oraz park w Bolechowie.
 17. Uruchomienie kursów autobusowych w mniejszych miejscowościach
 18. Wprowadzenie opiniowania projektów drogowych i planów miejscowych przez mieszkańców na wcześniejszych niż do tej pory etapach
 19. Zwiększenie transparentności w podejmowaniu decyzji przez władze Gminy – jawność głosowań radnych, transmisje on-line Sesji Rady Gminy